Tyck till!

Här kan du lämna dina synpunkter på Lokus.se
Vi läser allt som skrivs. Tack för att du bidrar!

(Obs! Gäller det support så finner ni kontaktinformation under kundservice)

Skicka
Lämna förslag
Gå tillbaka till startsidanGå till hemsidan för Folket

Lokus villkor och integritetspolicy

1. Vilka är vi?

Lokus är en annonseringssajt huvudsakligen för privatpersoner inom köp & sälj som drivs i ett samarbete mellan ett 80-tal tidnings- och mediehus från Ystad till Kiruna. Sajten lanserades 2004. Lokus drivs av Stadsporten Citygate AB som ägs av en grupp lokala mediehuskoncerner som erbjuder tjänsten Lokus. Genom Lokus kan din annons hamna både i din dagstidning och på Lokus.se

När du sätter in en annons via Lokus så köper du i praktiken annonsen av dagstidningen eller mediebolaget vars logotype/logotyper syns i upptill på sajten intill Lokus-loggan.

2. Hur lägger jag in en annons?

För privatpersoner är det enklast att klicka på knappen ”Lägg in din annons” som ligger i övre högra hörnet och sedan kan du själv skriva in och betala din annons.

För företagsannonsering rekommenderas en kontakt med ditt lokala mediehus. Lokus erbjuder handlare visning på webbsajt av begagnade bilar och mäklare visning på webbsajt av bostäder till salu och uthyrning.

3. Vad bör annonsen innehålla?

Du behöver beskriva varan och du behöver sätta en relevant rubrik. Annonstext får inte kopieras från befintliga annonser. Vi accepterar bara annonser på svenska. Det går bra att vara kortfattad men detaljinformation skadar inte. En bild eller flera kan säga mer än många ord. Information om pris underlättar naturligtvis samt kontaktinformation och information om objektets placering geografiskt.

3.1. Var noga med kategorin

Annonsen ska bokas under korrekt kategori. Vid granskning kan annonsen flyttas till lämplig kategori om den bedöms som felbokad. I särskilda fall kan din annons nekas publicering och du får boka om den under rätt kategori.

3.2. Var noga när du använder bild

Bilderna på Lokus.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Fotograf måste anges om det är en yrkesfotograf som tagit din bild. Bilden ska då också godkännas för publicering av honom/henne. Bilder i annonsen skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Företagslogotyper får inte användas som bilder. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser, kataloger osv. utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen.

Längre ned under rubriken ”Lagar och regler att tänka på när du annonserar” kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för annonsering av t.ex. djur, pälsar och vapen.

4. Vad gäller vid köp av annons?

Du köper annons hos ett lokalt mediehus och dess dagstidning. Det är mediehuset som är ansvarigt för köpet. Bolaget Stadsporten Citygate AB, kortfattat Citygate, tillhandahåller den tekniska lösningen och det gemensamma varumärket Lokus för mediehusen.

Tidningarna bestämmer enskilt vilka betalsätt de vill erbjuda. Mer information om det finns när du bokar din annons.

Vid köp av annonser via internet gäller lagen om distansavtal (se riksdagens sajt: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller på konsumentverket sajt: Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ). Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Om något fel skulle uppstå, till exempel om annonsen i tidningen inte har tillräckligt god teknisk kvalitet, ber vi dig att kontakta tidningen.

Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras inte. Tjänstens egenskaper, pris, betalningssätt samt övriga villkor framgår tydligt när du bokar.

 • På Lokus finns annonser från privatpersoner och, i viss mån, företag. Privatpersoner har tillgång till självservice med online-betalning. Kontakta din tidning för att annonsera som företag på Lokus. Inom företagskategorin finns smidiga annonslösningar för bostadsmäklare och bilhandlare.
 • För att det ska vara lätt att hitta både i tidningen och på webben rekommenderar vi endast en vara per annons. Webb- och tidningsannons ska avse samma vara/varor. Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara mer än en gång per publiceringsdag.
 • Till webbannons och i tidningsannons ska det vara en tydlig avsändare i form av telefonnummer och/ eller e-postadress.
 • Vi kontrollerar samtliga annonser innan publicering.
 • Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad blir du informerad om det via mejl. Du får då också information om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.
 • Du kan själv välja att plocka bort din annons på webben om du till exempel har sålt din vara redan efter första annonstillfället. Men någon återbetalning sker inte. Annonsen kan hamna i tidningen beroende på när den tas bort. I många fall får annonsen en ”Såld”-stämpel i tidningen.
 • Vi förbehåller oss rätten att redigera eller formulera om annonser vid behov.
 • Annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa raderas.
 • Om något har blivit fel i din annons, hör av dig till tidningen. Reklamationer ska göras senast sju dagar efter första införandet.
 • Annonser innehållande budskap om företag eller företagsliknande försäljning accepteras inte via självservice. Här hänvisas till tidningens företagsmarknad – för frågor kontakta tidningen.
 • Annonsören är alltid personligt ansvarig för den annons som den har lagt in.

Vi följer de normer och rekommendationer som är fastställda av branschorganisationen TU – Medier i Sverige (f.d. Sveriges Tidningsutgivareförening)

Längre ned under rubriken ”Lagar och regler att tänka på när du annonserar”” kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för annonsering av t.ex. djur, pälsar och vapen.

5. Annonserna skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen

Lokus-sajten och därmed annonsernas innehåll skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen genom att vi, alltså Citygate, har en, för dagstidningarna, gemensam ansvarig utgivare för Lokus. Utgivarskapet för Lokus registrerades av Myndigheten för Press, Radio och TV i juni 2018 och gäller tio år.

6. Hur hanteras personuppgifter?

Eftersom du köper annons hos ett lokalt mediehus så är det mediehuset som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med annonsering, bevakning och sök på Lokus. Bolaget Stadsporten Citygate AB, kortfattat Citygate, tillhandahåller den tekniska lösningen och det gemensamma varumärket Lokus.

När du lägger in en annons via Lokus.se samtycker du till att tidningen och alltså Lokus.se sparar ett fåtal uppgifter digitalt för att kunna upprätthålla en säker och trygg köp- och säljrelation med tillhörande tjänster. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är alltså att den krävs för att avtalet mellan oss ska kunna ingås och uppfyllas. Vi behöver alltså dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande mot dig som kund. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan inte avtalet ingås och din annons kan därför inte publiceras. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

De uppgifter som vi samlar in är webbläsare, e-postadress, namn, IP-adress, din geografiska plats, telefonnummer, betalningsinformation och den information som du anger i annonser och annonsformulär. Detta görs dels för administration av kunder, dels för information eller marknadsföring av tjänster levererade av tidningen, Lokus.se och/eller samarbetspartners.

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Uppgifter som har samlats in kan komma att användas för att förbättra tjänsten eller, av mediehuset, för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med erbjudanden, information eller reklam från tidningen eller Lokus.se via mailutskicket eller genom att klicka här

När du lägger in en annons medger du att tidningen och Lokus.se sparar och kan komma att lämna ut dina personuppgifter till behöriga myndigheter som Polisen och Skatteverket.

Vi använder cookies. Cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Tidningen och Lokus.se har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med Dataskyddslagstiftningen samt av tidningen och Lokus.se uppsatta krav på säkerhet och sekretess.

Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs här. Dina personuppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för, senast 15 månader efter sista-datum för annonspublicering. Gallring görs en gång i kvartalet.

Personuppgiftsansvarig är alltså det mediehus, eller den tidningsorganisation där du köpte annonsen. Personuppgiftsbiträde är, på uppdrag av tidningen, Stadsporten Citygate AB, med organisations-nummer 556550 1201, med säte i Stockholm. Genom att kontakta mediehuset som står bakom tidningen och genom att ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du få veta vilka uppgifter Lokus.se och tidningen har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga. Vidare har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt, strukturerat, och för en dator läsbart, format. Om du anser att tidningens och Lokus behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt kan du inge ett klagomål till Datainspektionen. Observera att nämnda rättigheter enbart gäller för de personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna uppfylla avtalet mellan oss och inte för personuppgifter i annonsmaterial och liknande (därför att denna information skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen som vi redogör för ovan).

6.1. Avregistrering
Om du inte vill få erbjudanden, information eller reklam från tidningen eller Lokus.se via mail klicka här.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy som den presenteras här under rubriken ”Hur hanteras personuppgifter” strax ovan.

7. Lagar och regler att tänka på när du annonserar

7.1. Kopior och förfalskningar
Det är inte tillåtet att sälja någon form av piratkopior eller förfalskningar. Det gäller exempelvis märkesvaror (kläder, skor, accessoarer m.m.), CD/DVD, dator/TV-spel m.m.

7.2. Djur
På Lokus införs inte annonser…:

 • … där man skänker bort djur, pris måste alltid anges. Vi godkänner inte annonser med formuleringar som: ”bortskänkes”, ”en krona tassen” eller liknande.
 • … gällande uppstoppade djur som regel. Undantag finns, läs mer under stycket övriga djur.
 • … där annonstexten innehåller överdrivna uppgifter eller vilseledande påståenden, och/eller uppmanar till sympatiköp eller spelar på känslor.
 • … gällande djur som vid köp importeras till Sverige: Vi hänvisar till generella regler som veterinärer, anslutna till Sveriges Veterinärförbund, har. Vi har valt att tillämpa dessa som främst går ut på att undvika import av djur, främst från Medelhavsområdet. Skälet är att inte få in sjukdomar i landet vid import av djur från t ex EU/EFTA. (Sveriges Veterinärförbund, Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbund SDR eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

7.3. Överlåtelse av djur

Lägsta priserna i djurkategorin återspeglar den kostnad som är förenlig med ett ansvarsfullt djurägande och angivet lägsta pris är till för att förhindra oseriösa svar, ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri. . Djurens ålder bör nämnas i annonsen. Lokus följer rekommendationer från organisationerna Sverak (Sveriges Kattklubbars Riksförbund), SKK (Svenska Kennelklubben) och Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund:

 • Inte överlåta kattungar yngre än 12 veckor och alltid ta betalt.
 • Rekommenderat pris: minst 500 kr per katt.
 • Inte överlåta hundvalpar yngre än 8 veckor och alltid ta betalt.
 • Rekommenderat pris: minst 1 000 kronor per hund.
 • Inte överlåta kaninungar yngre än 7 veckor och alltid ta betalt.
 • Rekommenderat pris: minst 100 kr per kanin.
 • Råtta, hamster och marsvin, minst 100 kr per djur.
 • Reptil, minst 100 kr per djur.
 • Fågel, minst 100 kr per djur.
 • Lantbruksdjur (däggdjur), minst 100 kr per djur.
 • Lantbruksdjur (fågel), minst 50 kr per djur.
 • Fiskar och leddjur/insekter, minst 25 kr per djur.

7.4. Hundar

Följande regler gäller vid annonsering om hundar:

 • Vi inför ej annonser om varghundshybrider, korsning hund/varg (räknas till fjärde generationen).
 • Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges.
 • Lokus tar, för annonser i tidning, bort alla hänvisningar till kennlars webbadresser i annonserna, eftersom Köp&Sälj-kategorin för djur är en marknad för privatpersoner.

7.5. Övriga djur
Vid annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade djur som kräver tillstånd från jordbruksverket måste tillståndet anges i annonsen (Inklusive nummer.) Det gäller till exempel: Varg, rovfåglar, leopard med flera. Läs mer om reglerna från Naturvårdsverket på Köp och försäljning av monterade/uppstoppade fåglar och djur

7.6. Djurfällor

Lokus tar inte in annonser som erbjuder djurfällor eller dressyrhalsband då vi inte kan veta om det gäller en godkänd eller icke godkänd sådan.

7.7. Pälsar

Pälsar som är gjorda av fridlysta djur är förbjudet att sälja. Här stödjer vi oss på CITES-konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (SÖ 1974:41). Hos Jordbruksverket finns en bra lista att stödja sig på CITES-intyg för pälsar och pälsaccessoarer
Polisens hemsida och lagen om Artskyddsbrott Artskyddsbrott - lagar och fakta

7.8. Vapen

Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Repliker är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Lokus.se tillåter ej heller annonsering av soft air guns och startvapen. Luftpistoler/kolsyrevapen som liknar riktiga vapen är också otillåtna.

7.9.Olagliga varor

Olagliga varor som man inte kan annonsera om

 • Stulna eller olagligt importerade varor.
 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger), ammunition, explosiva varor.
 • Alkohol, droger, tobak, receptbelagda läkemedel.
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver).
 • Människodelar.
 • Chippade TV-Spel utan original-bios.
 • Förfalskade mynt och sedlar.
Vi reserverar oss för att stoppa annonser med annat olagligt innehåll än ovan nämnda.

7.10. Säsongsvaror

Under säsongsvaror ryms annonser som har syfte att sälja fler varor än en; som exempelvis ved, hö, julgranar, fågelholkar, fågelfrön, frukt och grönt. Notera att under denna kategori får inte motorcyklar, bilar, husbilar, båtar och bostäder utannonseras. För dessa objekt finns egna kategorier. Huvudregeln är att privatannons som läggs in via självservice ej får innehålla företagsnamn, webbadress, logotype och/eller produktnamn. Bild får inte heller visa logotype och/eller produktnamn.

8. Rätt att ändra villkor

Tidningen och Lokus.se har rätt att ändra i dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja tidningens och Lokus.se annonstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Citygate 2018